top

 

Tag et dronebevis på Danmarks førende droneskole

Bliv certificeret og flyv professionelt med droner 

Godkendt dronebevis- kursus til erhvervsflyvning

Vil du flyve professionelt med droner? Så vil du komme ud for scenarier, hvor du skal overflyve bymæssigt område. For at få tilladelse til dette, skal du have et dronebevis, der passer til din drones kategori.

Dette dronebevis-kursus har til formål at ruste droneførere til at udføre erhvervsmæssige flyvninger inden for bymæssigt område gennem to dages teoretisk undervisning og én dags praktisk undervisning. Den praktiske undervisning er kun påkrævet, hvis du ønsker tilladelse til at flyve med større droner over 1,5 - 20 kg.


Præsentationsvideo

Bliv klogere på dronebeviset og kursets indhold.


Få tilladelse til at flyve professionelt med droner

Vores undervisning giver dig mulighed for at udføre professionelle operationer i bymæssigt område.

Bliv godt forberedt til droneflyvning i byen

Undervisningen tager udgangspunkt i virkelige scenarier, så du bliver klar til avancerede operationer i byerne .

Bliv inspireret af passionerede undervisere

Vi arbejder med droner til sagligt og vil gøre alt for at inspirere dig til at blive en endnu bedre dronefører.

Hvad siger vores elever?Få udstedt et dronebevis

Efter afsluttet kursus vil du modtage et dronebevis, der giver dig mulighed for at udføre erhvervsmæssige flyvninger inden for eksempelvis bymæssigt område.


Dronebevis 1A*

Til droner med vægt op til 1,5 kg Kursusvarighed på 2 dage
Teoriundervisning

DKK 6.999,-

Dronebevis 1B

Til droner med vægt op til 7 kg Kursusvarighed på 3 dage
Teori og praktisk undervisning

DKK 9.499,-

Dronebevis 2

Til droner med vægt op til 25 kg Kursusvarighed på 3 dage
Teori og praktisk undervisning

DKK 9.499,-

*Hvis du vælger et kategori 1A-bevis kan du altid opgradere til et 1B- eller 2-bevis ved at supplere med en praktisk flyvedag.

Private hold hos din virksomhed

Vi tilbyder private hold til din virksomhed, hvor vi kommer ud til jer og underviser. Fordelen ved dette setup er, at vi kan skræddersy undervisningen til lige netop jeres udfordringer og behov.

Med et dronebevis må du...


Flyve i bymæssigt område

Med et dronebevis må du flyve i byer, hvor du blandt andet kan lave filmproduktioner og inspektioner over huse. Dog skal du holde en sikkerhedsafstand til forbipasserende mennesker, der ikke er en del af operationen.

Flyve tættere på lufthavne

Med et dronebevis må du flyve helt ind til 2 km til lufthavne og militære flyvepladser. Dog må du maksimalt flyve 40 meter over flyvebanens højde mellem 2 - 5 km til den pågældende lufthavn.

Flyve tættere på større veje

Med et dronebevis må du flyve tæt på større, trafikerede veje, jernbaner og lignende. Afstanden skal minimum være 15 meter. Hvis du vil overflyve vejen skal du have en særskilt tilladelse til dette.

Overflyve mennesker

Med et dronebevis må du overlfyve mennesker, der har givet deres accept til det. Dog skal det være med en drone, der har redundans (min. 6 propeller) - og der må ikke være en større forsamling mennesker.

Undervisningen er udviklet af professionelle

Vores undervisning er udviklet af professionelle fagfolk såsom professionelle dronepiloter, droneteknikere, fotografer og uddannede piloter og jurister.

Undervisningen tager afsæt i virkelige scenarier

Undervisningen bygger på virkelige situationener, så du bliver rustet til at udføre operationen i virkelighedens kaos og udfordringer.

Dronebevis-kurset er certificeret af Trafikstyrelsen

Dronebevis.dk drives af Droner ApS, hvis kurser er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til udstedelse af dronebeviser.

Vi arbejder professionelt med de produkter, som du flyver med til dagligt

Teamet bag dronebevis.dk

Mød vores professionelle undervisere


Frederik Skøt

Adm. direktør hos Droner.dk
Underviser


Toke Suhr

Teknisk direktør hos Droner.dk
Underviser


Jan Rasmussen

Uddannet pilot
Underviser


Anna-Simone Boss

Kursusadministrator
Administration


Sebastian Jensen

Teknisk specialist hos Droner.dk
Underviser

 

Jonathan Grevsen

Professionel fotograf og dronepilot
Underviser

Lektionsplanen på dronebevis-kurset


Dag 1 - Teori

Den første dag indeholder emner om dronens teknik og begrænsninger, samt love og regler.

Lektion 1 - Dronens komponenter
Lektion 2 - Luftfartøjslære
Lektion 3 - Love og regler
Lektion 4 - Flyvesikkerhed
Lektion 5 - Privatlivets fred
Lektion 6 - Human factors


Dag 2 - Teori

Den anden dag indeholder emner om luftrummet herunder, hvordan man bør flyve og omgå andre luftfartøjer.

Lektion 7 - Luftrummet
Lektion 8 - Kortlære
Lektion 9 - Meteorologi
Lektion 10 - Kommunikation
Lektion 11 - Operationelle procedurer
Lektion 12 - Vedligeholdelse


Dag 3 - Praktisk

Den praktisk flyvedag indeholder gennemførelse af fiktive droneoperationer i praksis.

Modul 1 - Forberedelse
Modul 2 - Flyvetræning
Modul 3 - Check flight


Leje af udstyr

Det er muligt at leje udstyr til flyvedagen, hvis du ikke selv har en drone. Du kan læse mere om dine muligheder her.


Kursuspakken indeholder


Undervisningsmateriale

GODKENDTE TJEKLISTER

Dronevest


Praktisk information


Den teoretiske test

Det teoretiske forløb afsluttes med en officiel multiple choice-test.

Den praktiske flyveprøve

Det praktisk forløb afsluttes med en officiel praktisk flyveprøve.

Krav til dronebeviser

Du skal flyve 4 timer om året med en drone, der passer til din kategori. Læs mere om krav.

Kursuspakken

Du modtager en kursuspakke, der indeholder kursusmateriale, flyvevest og et godkendt flyvekort.

Tidspunkter og adresser

Undervisningen løber fra 10.00 - 17.30 i Sjælland og 8.00 - 15.30 i Jylland.

Mulighed for lejedroner

Hvis du ikke selv har udstyr, er det en mulighed at leje hos os. Læs mere om udlejning.

Vi afholder kurser i København og Århus

Teoriundervisning

København

Adresse

Scandic Hotel
Vestersøgade 6
1601 København V

Tidspunkter

Dag 1 — kl. 10.00 - 17.30
Dag 2 — kl. 10.00 - 17.30


Århus

Adresse

Marselis Hotel Aarhus
Strandvejen 25
8000 Århus C

Tidspunkter

Dag 1 — kl. 08.00 - 15.30
Dag 2 — kl. 08.00 - 15.30


Flyvetræning

Sjælland

Adresse

Lerchenborg Gods
Lerchenborg 3
4400 Kalundborg

Tidspunkter

Dag 3 — kl. 10.00 - 17.00


Jylland

Adresse

Bidstrup Gods
Bidstrupvej 1
8870 Langå

Tidspunkter

Dag 3 — kl. 08.00 - 15.00


Droneflyvning

Kom godt i gang gennem undervisning af landets førende eksperter.

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.
(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar
info@droner.dk

FAQ

Ofte stillede spørgsmål til kurset og omkring tilladelser

Kurset

Hvad er forskellen på 2- og 3 dages kurset?

Det er vægten på den drone, du skal flyve med, der afgør hvilket dronekursus du skal vælge.

Fælles for de forskellige dronebeviser er, at du skal gennemføre to dages teoretisk undervisning, efterfulgt af en teoriprøve i form af en multiple choice test. Du skal bestå testen, før du kan modtage dronebevis 1A eller fortsætte til den praktiske dag på et af 3-dages kurserne. Specifikt for de to 3-dages kurser følger én dags praktisk undervisning og flyvning, efterfulgt af en flyveprøve. Tilmeld dig eller læs mere om de forskellige kurser her.

Hvad er et dronetegn?

Et dronetegn giver personer tilladelse til at flyve med droner privat. Dronetegnet træder først i kraft den 1. juli 2017 og forventes at blive obligatorisk for privatpersoner, hvor flyvningen foregår udenfor bymæssigt område. Du kan læse mere om droneteget på dronetegn.dk.

Dronetegnet skal ikke forveksles med dronebeviset, som er rettet mod erhvervsmæssig flyvning inden for bymæssigt område. Har du et dronebevis, er dronetegnet ikke nødvendigt.

Kommer der yderligere omkostninger for mig?

Nej, når du har betalt for kurset kommer der ingen andre udgifter. Prisen inkluderer undervisning og prøver, kursuspakke og forplejning.

Skal man til flyveprøve i kategori 1A?

Nej, du skal kun til flyveprøve i kategori 1B og 2. I kategori 1A er der intet krav om flyveerfaring, og kurset består udelukkende af teoretisk undervisning efterfulgt af en teoriprøve.

Kan jeg opgradere mit bevis?

Du kan til enhver tid opgradere dit bevis. Hvis du eksempelvis ønsker at opgradere fra dronebevis 1A til 1B / 2, skal du bare skrive sende os en mail på info@droner.dk. Vi vil herefter sørge for, at du bliver tilmeldt den praktiske flyvedag og prøve efter dit ønske. Prisen er differencen mellem de to dronebeviser.

Kan jeg være sikker på, at kurset bliver afholdt?

Ja, du kan være helt sikker på, at kurset bliver afholdt. Skulle det ske, at underviseren bliver forhindret i at møde op, kan vi være nødsaget til at finde en alternativ dato. Sker dette, vil du blive orienteret hurtigst muligt.

Kan jeg være sikker på at få mit dronebevis?

Hvis du ikke består i første forsøg, har du mulighed for at tage to om-prøver uden ekstra omkostninger, hvis dette skulle være nødvendigt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at forberede dig bedst muligt. Langt de fleste består dog i første forsøg.

For at kunne gå til den teoretiske såvel som den praktiske prøve, er det nødvendigt at du møder op til alle undervisningstimerne.

Kan jeg leje droner på kurset?

Ja, du kan sagtens leje en drone til kurset inklusiv ekstra-batterier og oplader, så du på den praktiske dag er sikret tilstrækkelig flyvetid. Læs mere om udlejning her.

Hvordan foregår den teoriprøven?

Teoriprøven er en multiple choice test, som afholdes efter den teoretiske undervisning på dag 2. Prøven varer 45 minutter og består af 30 spørgsmål med 4 svarmuligheder og ét rigtigt svar. For at bestå prøven skal du svare rigtigt på minimum 24 spørgsmål.

Udover lommeregner, må der kun anvendes udleveret materiale som hjælpemiddel (VFR kort, tabeller og lignende). Du kan læse mere om teoriprøven her.

Hvordan foregår den praktiske prøve?

Den praktiske prøve består af en række emner, du som dronefører skal testes i, både før, under og efter flyvningen. Det er især dine evner inden for missionsplanlægning og håndtering af dronen, der er i fokus. Selve flyvningen skal udføres i ATTI-mode.

Du kan finde mere information om den praktiske prøve her.

Skulle det ske, at du ikke består den praktiske prøve i første forsøg, kan du tage en omprøve. Hvis du ikke består efter 3. forsøg, skal du tage den praktiske del af kurset igen, eventuelt suppleret med ekstra flyvetræning.

Hvad skal jeg have med på kurset?

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræver, at du kan fremvise gyldigt billedlegitimation under alle kursusdagene, da dronebeviset er tilknyttet dit CPR-nummer. Du skal derfor medbringe enten pas, kørekort eller andet billed-ID.

Hvis du har bedt om at få kursusmaterialet tilsendt, medbring også dette.

Hvis du skal have dronebevis 1B / 2, og ønsker at gå op til flyveprøven, skal du medbringe en logbog med 3 timers flyvning - fordelt på 15 flyvninger. Medbring også meget gerne din egen kategori 1B- eller kategori 2-drone til flyvedagen.

Det er vigtigt, at de loggede flyvninger er med en drone i samme kategori, som den du ønsker at gå til flyveprøven med.

Hvordan kan jeg forberede mig bedst muligt inden kursusstart?

Efter den teoretiske undervisning får du udleveret en multiple choice test, som skal bestås før du kan modtage dit dronebevis. Vi har lagt et eksempel på en sådan test ud på vores hjemmeside, så du kan forberede dig til den teoretiske del. Find prøven her.

I forhold til den praktiske flyvning undervises der i en række forskellige øvelser, som skal udføres i ATTI mode. Hvis du ønsker at forberede dig på disse inden kurset, har vi udarbejdet en praktisk guide om droneflyvning, som blandt andet gennemgår lige netop de øvelser, der præsenteres på kurset. Øvelserne ses i slutningen af guiden, som du finder her.

Når jeg har taget kurset, skal jeg så gøre mere for at få beviset?

Når du har gennemført kurset skal du ikke gøre andet end at vente 1 - 3 dage, hvorefter vi sørger for, at du modtager dit dronebevis fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Får man dronebeviset fra jer eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen?

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der udsteder dronebeviset. Vi står for den administrative del og for forsendelsen til dig.

Tilladelser

Må jeg flyve inden for bymæssigt område med mit dronebevis?

a, du må gerne flyve inden for bymæssigt område, såfremt du har et erhvervsmæssigt formål med din flyvning. Droneflyvning inde i byen som privatperson er derfor ikke tilladt. Du kan læse mere om de gældende regler for droneflyvning inden for bymæssigt område her.

Må jeg flyve inden for bymæssigt område lige efter, at jeg har været på kursus?

Nej, du må først flyve inden for bymæssigt område, når du har modtaget dit dronebevis fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dette tager typisk 1 - 3 dage efter kursets afslutning.

Hvordan er reglerne omkring overflyvning af mennesker?

Som udgangspunkt er det ikke lovligt at overflyve mennesker, og der skal derfor oprettes en sikkerhedszone, som følger dronen under flyvningen. Det er udelukkende droneføreren og en eventuel medhjælper, der må opholde sig inden for sikkerhedszonen. Personer, som har givet samtykke til droneføreren, må opholde sig inden for sikkerhedszonen, såfremt dronen har redundans, og fuldt ud kan kontrolleres ved tab af en motor under alle faser i flyvningen.

Gælder dronebeviset også på Færøerne og Grønland?

Dronebeviset gælder desværre endnu ikke på Færøerne og Grønland. Ønsker du at flyve på Færøerne eller på Grønland, skal du efter afsluttet kursus, sende dit dronebevis digitalt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sammen med din driftshåndbog, forsikringspapirer og en logbog med 10 timers flyvning.

Er der krav om vedligeholdelse af dronebeviset?

Dronebeviset er permanent ligesom eksempelvis et kørekort, men det skal vedligeholdes. Dette kræver, at du skal flyve aktivt med droner minimum 4 timer om året. Flyvningen skal dokumenteres i din logbog og skal udføres med en drone inden for den kategori, som dronen tilhører.

Hvem skal man orientere inden flyvning i byen?

Den lokale politimyndighed skal orienteres skriftligt senest 24 timer før enhver flyvning.